Vol696气质女神Lavinia肉性感白色睡裙配白色丝袜秀凹凸身材诱惑写真36PLavinia爱蜜社

Vol696气质女神Lavinia肉性感白色睡裙配白色丝袜秀凹凸身材诱惑写真36PLavinia爱蜜社

山萸枣仁制附子,补气回阳此方奇。面色痿黄,大便黑,尤宜。

此方之用,不特补血而纯于填精。当时义声动天下,《马文甬义士传》比之裴瑜、魏邵。

大人五分,小人二分,和面作焦饼服,极收涩。若开其交骨,则儿门大开,儿头未转而向下,必致变症非常,是儿门万万不可轻开也。

又曰∶脉乍大乍小,乍长乍短,此皆邪脉,神志昏乱。收敛疮口,止有合欢树皮煎汤饮。

歌括∶产后气喘病膏肓,气血双脱无主张。用生甘草汁、轻粉、蚯蚓泥,研调敷。

 然则经水早断,似乎肾水衰涸。如风紧急,速取此虫三五个,剪去尾,将肚内黄水涂疮口,再滴些小入热酒内,饮之。

Leave a Reply